ماه: شهریور 1401

عوارض آلایندگی صنایع؛ دغدغه شهرداران لامرد و مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اشکنان؛ در دومین همایش شهرداران شهرستانهای لامرد و مهر، شهرداران این دو شهرستان در مورد وصول عوارض آلایندگی صنایع موثر بر آلایندگی،…

آئین تجلیل از رئیس سابق دانشگاه پیام نور اشکنان؛ به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اشکنان؛ آئین تجلیل از زحمات دکتر زردشت رئیس سابق دانشگاه پیام نور اشکنان در سالن جلسات شورای اسلامی شهر اشکنان و با…