تماس با ما* پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اشکنان: www.ashkanan.ir
** پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های فارس: www.fars-shahrdari.ir
*** کانال اطلاع رسانی در ایتا: http://eitaa.com/ashkananir
**** کانال اطلاع رسانی در روبیکا: https://rubika.ir/ashkananir

***** تلفن : 07152762700 – فکس: 07152762490 – سامانه ارتباطات مردمی: 137

****** سامانه پیامکی: 10007152762700