ماه: آذر 1401

حضور کارکنان مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهراشکنان در راهپیمایی 13 آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اشکنان؛ شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری همگام…