دسته: اشکنان

عملیات اجرایی فاز۲ کانیوای خیابان شهید دادنام اشکنان؛ با اعتبار اولیه ۶ میلیارد ریال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اشکنان؛ با اعلام حسین خسروی شهردار اشکنان، فاز دوم عمليات اجرایی پروژه…

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5، با هدف تثبیت بافت های فرسوده شهر اشکنان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان؛ باتوجه به اهمیت بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و تاکید…