دسته: خدمات شهری و فضای سبز

بخش دوم گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان

اینفوگرافی | خدمت_ماندگار گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان (بخش دوم) انتشار به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد…

بخش اول گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان

اینفوگرافی | خدمت_ماندگار گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکنان (بخش اول) انتشار به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد…