برچسب: خیابان شهید دادنام

عملیات اجرایی فاز۲ کانیوای خیابان شهید دادنام اشکنان؛ با اعتبار اولیه ۶ میلیارد ریال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اشکنان؛ با اعلام حسین خسروی شهردار اشکنان، فاز دوم عمليات اجرایی پروژه…